۷مزیت گچ حرارتی صنعتی که به حفظ محیط زیست کمک می نماید!

معمولا از گچ حرارتی صنعتی در ساختمان استفاده می گردد، تحلیل LCA بیشتر و بیشتر در بخش ساختمان استفاده می شود. نمونه های کاربرد این تحلیل را می توان در مطالعات زیر یافت: می توان از آن، در میان دیگران، برای ارزیابی مصالح ساختمانی و همچنین برای انتخاب مطلوب ترین آنها از نظر تأثیر بر محیط زیست استفاده کرد.

سهم نسبی هر مصالح ساختمانی در تأثیر زیست محیطی ساختمان با استفاده از گچ حرارتی صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با Dylewski و Adamczyk (2011) همچنین می توان از آن برای ارزیابی فاز حرارتی استفاده از ساختمان بسته به منبع گرمای مورد استفاده و کل چرخه عمر ساختمان استفاده کرد در اروپا حدود 40 تا 50 درصد از انرژی نهایی در ساختمان ها استفاده می شود.

بهره وری انرژی بسیاری از ساختمان های موجود غیر قابل قبول است با توجه به Żmijewski و Sokołowski (2010) عایق حرارتی (مدرن سازی حرارتی) ساختمان ها به یک پتانسیل بزرگ برای کاهش مصرف انرژی نهایی در صنعت ساختمان تبدیل می شود.

گچ حرارتی

بهبود بهره وری انرژی ساختمان با استفاده از مواد عایق حرارتی از جمله موارد دیگر امکان پذیر است راه دیگر استفاده از مواد تغییر فاز است (به عنوان مثال نگاه کنید.

گچ نقش بسزایی در بخش ساختمان دارد. از دیوارهای خارجی در برابر تأثیر شرایط آب و هوایی، به عنوان مثال باران اسیدی محافظت می کند همچنین محافظت در برابر تأثیر شرایط داخلی، به عنوان مثال بخار آب می شود. این کارکرد زیبایی شناختی نیز دارد (اسپرینگر و آدامچیک، 2010).

این مقاله بررسی می کند که آیا استفاده از گچ عایق حرارتی بر روی دیوارهای خارجی ساختمان به جای گچ سیمانی مفید است یا خیر. تلاش‌ها برای گنجاندن جنبه‌های اقتصادی و اکولوژیکی مرتبط با گچ‌کاری در وسیع‌ترین زمینه انجام شد.

آنالیزهای اکولوژیکی و اقتصادی برای سه نوع گچ (گچ گرانول bims، گچ سیمان و گچ EPS) بسته به منبع حرارتی مورد استفاده در ساختمان و پارامترهای یک دیوار بدون لایه گچ انجام شد. محاسبات در شرایط لهستانی انجام شد. هم گچ سیمانی و هم گچ عایق حرارتی استفاده شده در دیوارهای خارجی ساختمان باعث بهبود خواص عایق حرارتی دیوار می شود.

در نتیجه مصرف انرژی برای گرما در فاز مصرف ساختمان کاهش می یابد. تجزیه و تحلیل اکولوژیکی با استفاده از LCA انجام شد، به موجب آن نه تنها افزایش بار محیطی در نتیجه تولید گچ در نظر گرفته شد، بلکه کاهش بار محیطی نیز به عنوان اثر مصرف انرژی کمتر در فاز استفاده از ساختمان مورد توجه قرار گرفت.

به طور مشابه، تجزیه و تحلیل اقتصادی شامل هزینه های مربوط به اعمال گچ و همچنین مزایای مرتبط با مصرف انرژی کمتر برای گرمایش ساختمان می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.